fbpx
5331.38 5000.0

YDC Kids Academy Cataract Patients Charity Campaign

YDC Kids Academy Cataract Patients Charity Campaign

Thank You We have achieved our goal for this campaign. We appreciate your ongoing support.
$5331.38 raised of $5000.0 Goal
5331.38
Share
YDC Kids Academy, a school that supports the development of individuals who are sensitive to the environment and humanity, launches a social responsibility project every year. This year, we are launching a campaign to help people with cataracts.

What is a cataract?

Cataract is a disease that causes vision impairment due to the clouding of the lens of the eye. There are about 250 million cataract patients in the world. Most of these patients, especially children, do not have enough financial resources to receive treatment.

YDC Kids Academy Cataract Patients Charity Campaign

As YDC Kids Academy, we are launching a campaign to help cataract patients, especially children. Within the scope of this campaign, we will provide the necessary financial support for cataract surgery.

The aim of the campaign

The aim of our campaign is to ensure that cataract patients can receive treatment and to bring light back into their lives. By supporting this campaign, you can be a hope for cataract patients and their families.

How to support the campaign?

You can use the following methods to support the campaign:

  • You can donate on the campaign page.
  • You can spread the word about the campaign to your environment.

Campaign duration

Our campaign will start on November 4 and end on December 4.

Thank you for your support.

YDC Kids Academy

Katarakt nedir?

Katarakt, göz merceğinin opaklaşması sonucu görme bozukluğuna yol açan bir hastalıktır. Dünyada yaklaşık 250 milyon katarakt hastası bulunmaktadır. Bu hastaların büyük bir kısmı, özellikle de çocuk hastalar, tedavi olmak için yeterli maddi imkana sahip değildir.

YDC Kids Academy Katarakt Hastalarına Yardım Kampanyası

YDC Kids Academy olarak, katarakt hastalarına özellikle çocuk hastalara yardım etmek için bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında, katarakt ameliyatı için ihtiyaç duyulan maddi desteği sağlayacağız.

Kampanyanın amacı

Kampanyamızın amacı, katarakt hastalarının tedavi olabilmesini sağlamak ve onların hayatlarına yeniden ışık tutmaktır. Bu kampanyaya destek vererek, katarakt hastalarına ve onların ailelerine umut olabilirsiniz.

Kampanyaya nasıl destek olabilirsiniz?

Kampanyaya destek olmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

  • Kampanya sayfasında bağış yapabilirsiniz.
  • Kampanyayı çevrenize duyurabilirsiniz.

Kampanya süresi

Kampanyamız 4 Kasım'da başlayıp 4 Aralık'ta sona erecektir.

Desteğiniz için teşekkür ederiz.

YDC Kids Academy

Thank You

We have achieved our goal for this campaign.
We appreciate your ongoing support.

$5331.38 raised of $5000.0 Goal
5331.38
Share