Jannah Water Wells

Code Country Town/Village Inauguration Depth Serving
W19008 Chad Ambatta 03.14.2019 45m / 148ft 1,000 people
This water well was built by the members of Charity Association Margarity, and we dedicate this water well to the people of Chad.

For those who believe and work righteousness, is (every) blessedness, and a beautiful place of (final) return.”13:29

“Този проект е за хората от Чад”
Заради голямата отдалеченост от каквито и да било големи водни басейни Чад често е наричана „мъртвото сърце на Африка“. С население от около 13млн души, това е третата страна в света с най-ниския стандарт на живот и една от най-бедните. Средната продължителност на живота е 48,33 години. Главни проблеми са недостиг на храна, вода и медицински грижи.
За онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има блаженство и прекрасно завръщане.